Pracovní život vyžaduje mnoho energie. Je to jeden z největších původců stresu, se kterým se v dnešní době setkáváte. Vyžadují se od vás vysoké výkony, odpovědnost a zároveň chcete udržet v rovnováze i osobní život. S stále širším portfoliem benefitů CBD se otevírají diskuse, zda právě tato látka není vhodným prostředkem pro řešení stresorů spojených s prací. Přestože se nedoporučuje CBD užívat jako „lék“ na stres, díky balíku jeho výhod je určitě prospěšné spojit tuto látku se zvládnutím pracovního dne.

Výhody CBD v pracovním životě

Ať už hledáte způsob ke zmírnění stresu z pracovního prostředí nebo byste chtěli zvýšit svou produktivitu, CBD může být to správné pro vás. Na rozdíl od běžných „povzbuzovačů“ nemá CBD vedlejší účinky ani riziko potencionálního návyku. CBD může na každého působit poněkud odlišně. Nemáte garanci, že se váš výkon zákonitě zlepší nebo budete mít celý den dobrou náladu. Můžeme však hovořit o třech hlavních potencionálních výhodách CBD, které se vám v práci mohou sejít.

  • Zvýšení produktivity. Nemluvíme však o tom, že budete schopni sedět hodiny u stolu a pracovat bez přestávky. CBD je totiž podle výzkumů pro mnoho lidí užitečná látka při řešení úzkostí a spánkových poruch. Právě kvůli tomu pak trpí i pracovní výkon. CBD tedy pomocí s hlubšími problémy připraví prostor pro vaši pracovní produktivitu.
  • Pomoc se soustředěním. CBD pomáhá mysl působením na nervovou soustavu uklidnit. Tím eliminujete náchylnost k rozptylování se. Často je CBD i potencionálním řešením při ADHD. Přestože nemusíte právě ADHD trpět, jistě můžete z tohoto benefitu čerpat také.
  • Odbourání stresu. Ve studii účinků CBD na skupinu lidí trpících post traumatickou stresovou poruchou se ukázalo, že drtivá většina respondentů hlásila citelné snížení stresu. Je tedy jistě užitečné zkusit CBD jako pomocný doplněk při boji s každodenními stresovými situacemi. Může pomoci snížit běžné příznaky jako chronické, tak i akutní úzkosti.

Mohou zaměstnanci užívat CBD?

Některé firmy mají ohledně CBD interní nařízení. Obecně však platí, že užívání CBD není v rozporu s běžnými pravidly jednotlivých pracovišť. Pro jistotu doporučujeme zjistit na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele, zda nepatří mezi minimální procento společností, které CBD zakazují. CBD nemá psychotropní účinky a je legální. Proto je s největší pravděpodobností možné, že váš zaměstnavatel nebude mít výhrady z hlediska interní firemní politiky. Drogové testy nejsou citlivé na CBD, ale na THC. Z tohoto hlediska tedy problém nenastane. Doporučujeme však užívat certifikované produkty od osvědčeného dodavatele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *